Ds Hugenholtz (de Rode Dominee)

Dominee Hugenholtz (de Rode Dominee)

 

Van 1924 tot 1954 woonde in Ammerstol, een bijzondere

dominee, die bekend stond als “de rode dominee”. Het dorp

Ammerstol werd in die tijd voornamelijk bevolkt door arbeiders,

visser en boerenknecht. Overdag werkten zij hard maar

’s avonds kwamen zij bij elkaar in een keet en praatten over

politiek. In dit dorp vol arbeiders had het socialisme een

belangrijke plaats. Ammerstol stond in de rest van de

Krimpenwaard dan ook bekend als het Rode Dorp ofwel

Moskou aan de Lek.

 

In een dorp waar het socialisme centraal stond, waren maar

weinig mensen gelovig. Hierdoor was het niet eenvoudig

een dominee te vinden die bereid was in Ammerstol te werken.

De kerk was hier erg arm en er was dus ook maar weinig geld

te verdienen voor een dominee.In 1924 werd er eindelijk bereid

gevonden om naar Ammerstol te komen.

 

Deze dominee bracht vernieuwing met zich mee. In de strenge winter vlak voor de crisistijd waren er veel werklozen in het dorp. Ondanks de eigen armoede zorgde de kerk ervoor dat 25 gezinnen van kolen werden voorzien. Hierbij waren ook gezinnen die nooit naar de kerk kwamen. Door deze aanpak hadden de inwoners van Ammerstol steeds meer respect voor de dominee en nam het aan

zien van de kerk toe.

 

Iets anders waar de dominee zich hard voor maakte, was de zaak van vrede en veiligheid.

In 1924 richtte hij samen met anderen de vredesbeweging “Kerk en Vrede” op. Deze beweging

verkocht aan een ieder die het dragen wilde een speldje in de vorm van een gebroken geweertje.

 

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers Nederland binnen. In de nacht van 11 op 12 mei kwamen 200 burgers gevlucht vanuit Veenendaal. Zij waren door de Duitsers uit hun huizen verdreven.

De meeste kwamen te voet over de Lekdijk. De rode dominee zorgde ervoor dat deze mensen werden opgevangen in de kerk in Ammerstol. Omdat de dominee onder de Duitse bezetting bleef prediken voor vrede en tegen het nationaal-socialisme en de oorlog, werd hij in juni 1943 opgepakt.

Hij heeft tot maart 1944 gevangen gezeten in het concentratiekamp te Vught. Daarna keerde hij terug naar Ammerstol om zijn werk voort te zetten. In Ammerstol herinnert de Hugenholtzstraat aan de bijzondere man

 

Bovenstaande tekst staat op het bord wat staat aan de dijk t.o.v. het Oude Raadhuis

Levensverhaal Ds Hugenholtz

Johannes Bernhardus Theodorus (14 mei 1888-25 december 1973) (A,P) Hij is geboren in Kattendijke (Zeeland). In 1902 verliet hij de ouderlijke woning, om naar het gymnasium in Doetinchem te gaan. Dankzij een vriend werd zijn grote liefde voor de techniek opgewekt. Deze liefde voor de techniek zou hem altijd bijblijven. In de loop der jaren …

Bekijk pagina »