4=6

4=6
Wie herinnert zich de buurtsuper van de Spar niet? Meneer De Haan en zijn vrouw waren onvermoeibare middenstanders. Ik zie ze nog staan boven een kist met vergeelde spruitjes. De slappe blaadjes werden eraf gehaald. “We gaan vandaag met spruitjes stunten,’ zei meneer De Haan en jawel hoor, een uurtje later kon je de spruitjes 10% goedkoper krijgen.
Dit even ter inleiding. Wij behoorden tot de trouwe kopers, niet alleen voor de “vergeten boodschap”. Bijgevolg hadden we regelmatig de bekende groene spaarkaart vol. Voor vier gulden spaarzegels kreeg je contant uit de kassa zes gulden uitbetaald. Een keer besloten we een grap uit te halen. We hadden al meer dan een jaar geen kaarten ingeleverd en het was een aardig stapeltje geworden, 34 stuks om precies te zijn. Ik vroeg een keer langs m’n neus weg toen ik aan de kassa stond of meneer De Haan wel genoeg geld in kas had als ik onze opgezamelde spaar kaarten kwam verzilveren. ‘Geen enkel probleem, meneer De Jong,. U komt maar, al heeft u honderd spaarkaarten. ‘Nou,’ zei ik – en toen werd de grap geboren – ‘het zijn er heel wat meer…’ Meneer De Haan gaf geen krimp en zei stoer op ieder aantal voorbereid te zijn. Een week later herhaalde ik de vraag eraan toevoegend dat de stapel kaarten die wij hadden wel heel erg respectabel was. Meneer De Haan hield zich opnieuw groot.
Vervolgens hebben we een bananendoos vol oude kranten genomen en als bovenste laagje die 34 spaarkaarten uitgespreid. Op een zatermorgen – het zal ca. 1982 geweest zijn – ben ik eerst gaan vragen of het gelegen kwam al ik nu onze enorme hoeveelheid spaarkaarten kwam verzilveren. Dat was best, maar ik zag dat de opgevoerde spanning effect begon te krijgen. En jawel hoor: vijf minuten later kwam ik – tot verbazing van de klanten – met een volle bananendoos aanzeulen die ik hijgend op de toonbank liet ploffen. ‘Nou, dan gaan we maar tellen,’ zei meneer De Haan, bleek geworden maar zich flink houdend. De ontknoping kwam snel. Hij kon er op dat moment niet om lachen, maar het geintje werd nog vaak aangehaald.